Jungle Speed: Dark

ASM JSD01US

สินค้าใหม่

ไม่พบสินค้าในร้านค้า

700.00 ฿

หน้าข้อมูล

ภาษาภาษาอังกฤษ
จำนวนผู้เล่นขั้นต่ำ3
จำนวนผู้เล่นมากสุด4
อายุ7+
ระยะเวลาการเล่น10 min
ระดับความยากยากระดับมัธยม
ปัจจัยเรื่องโชคไม่ใช้ดวง
DesignerThomas Vuarchex, Pierrick Yakovenko

RelatedProducts